วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การเมืองไทยวันนี้ (Thai Political Situation Today)

27 กรกฎาคม 2551

วันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องการเมืองไทยที่ดูจะทวีความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆ แรกเริ่มเดิมทีว่าจะไม่ขอแสดงตัวว่าจุดยืนด้านการเมืองของเจ้าของ blog อยู่ที่ใด แต่ในเมื่อทุกสิ่งอย่างมันมีสองด้าน ขาว ดำ ชั่ว ดี เจ้าของ blog ขอบอกว่าไม่ขอแสดงตัวเป็นกลางเหมือนที่ใครๆ หลายคนชอบพูด

อาจจะไม่ใช่คนดีเลอเลิศอะไร แต่ขอบอกว่าในจิตใจยังมีความละอายที่จะทำบาปทุกชนิด พยายามที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีด้วยการรักษาศีล 5 ดังนั้นเจ้าของ blog ขอยืนอยู่ข้างผู้กระทำความดี

ทุกวันนี้การเมืองไทยเป็นเรื่องสกปรก (ขออภัยที่ต้องใช้คำประเภทนี้) ตั้งแต่ตัวระดับผู้นำลงมาจนถึงนักการเมืองท้องถิ่น มีปัญหาเรื่องการใช้ความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้หาผลประโยชน์ใส่ตัว เริ่มเห็นชัดเจนตั้งแต่อดีตผู้นำที่ถูกเขี่ยตกเก้าอี้ไปเมื่อปี 49 ปัญหาคอรัปชั่นเกิดขึ้นอย่างมโหฬาร จนกระทั่งมาถึงวันที่ไทยทำร้ายไทยที่อุดรธานี ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องสร้างระบบคุณธรรม ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสังคมการเมืองของเรา หรือจะให้ไทยสิ้นชาติ?

ไม่มีความคิดเห็น: